Doradztwo prawne

Wyższa amortyzacja to niższe podatki

Prowadzenie działalności gospodarczej bez samochodu jest niezwykle trudne. Samochód wprowadzony do środków trwałych pozwala usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jest to jednak także doskonały generator kosztów w związku z tym pozwala ograniczyć podatki.     Aby prywatny...
Czytaj dalej

Wynagrodzenie chorobowe

Pracownicy za okres czasowej niezdolności do pracy spowodowany chorobą mają prawo do wynagrodzenia chorobowego. Co ważne, osoby te muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.   Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest na podstawie dostarczonego do pracodawcy zaświadczenia...
Czytaj dalej

Akredytywa jako jedna z form rozliczeń bezgotówkowych

Akredytywa stanowi jedną z form na rozliczenia bezgotówkowe. Jest ona wykorzystywana do rozliczeń, które są dokonywane w kraju oraz poza jego granicą. Najczęściej akredytywa jest wykorzystywana najczęściej w przypadku transakcji bardziej ryzykownych. Akredytywa jest pisemnym zobowiązaniem banku...
Czytaj dalej

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia są udogodnieniem zarówno dla pracodawcy jaki dla pracownika. Pracodawca może lepiej dostosować się do malejącego popytu oraz zmniejszyć firmowe koszty natomiast pracownik może pogodzić życie zawodowe z życiem prywatnym.  Formy elastycznego zatrudnienia, które są...
Czytaj dalej

Co zmieni się w 2019 r. na rynku pracy?

Od 01.01.2019 r. wejdzie nowa ustawa, która ma polepszyć sytuację pracowników, pracodawców, bezrobotnych oraz przedsiębiorców.   Należy podkreślić, że obecny stan rynku ma rekordowo niski poziom bezrobocia i stwarza doskonałe warunki, aby uaktywniać osoby bierne zawodowo i zwalczać...
Czytaj dalej

Sprawozdanie finansowe- poprawność

Często mamy wątpliwości, czy nasze sprawozdania są prawidłowe. Zawsze powinniśmy zacząć od zrobienia inwentaryzacji i jej całkowitego rozliczenia. Następnie Naszym obowiązkiem jest przeprowadzenie ostatecznej weryfikacji “przed sprawozdawczej”, aby mieć pewność, że wszystkie ważne informacje...
Czytaj dalej

System Teleinformatyczny Krajowej Izby Rozliczeniowej

STIR, czyli system teleinformatyczny krajowej izby rozliczeniowej to układ algorytmów analizujących dostarczane przez banki i inne instytucje związane z finansami dane dotyczące przedsiębiorców. Został on wprowadzony w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...
Czytaj dalej

Na czym polega CRF?

Rozszerzeniem tego skrótu jest Centralny Rejestr Faktur, którego wprowadzenie Ministerstwo Finansów. Celem tego działania będzie umożliwienie dostrzegania różnego rodzaju przestępstw podatkowych, jak również celowych nadużyć. Dzięki możliwości wglądu do faktur przedsiębiorstw, organy podatkowe mają...
Czytaj dalej

Jak zrezygnować z VAT-u?

Ustawa dotycząca podatku VAT mówi nam o tym, iż każdy podmiot, który dokonuje sprzedaży, której wartość w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 200 000 zł, ma możliwość, aby skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu podatku VAT. Osoby, które zdecydują się na zrezygnowanie z owego zwolnienia, będą...
Czytaj dalej

Krajowa Administracja Skarbowa – w kilku słowach

Tytułowa Krajowa Administracja Skarbowa została powołana do życia 1 marca 2017 roku. Od początku założeniem było to, że zadaniem owej instytucji będzie skuteczne zwalczanie różnorodnych uchybień podatkowych, przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania podatnikom, którzy prawidłowo...
Czytaj dalej