Blog ten poświęcony jest prawu i księgowości. Nasi eksperci postarają się wyjaśnić jego czytelnikom wszelkie wątpliwe kwestie związane z prawem podatkowym czy prowadzeniem rachunkowości. Udzielą wskazówek pozwalających zoptymalizować koszty prowadzonych przez nich działalności i skutecznie radzić sobie z nieustannie zmieniającymi się przepisami i obowiązkami ciążącymi na przedsiębiorcach.

Zachęcam do czytania naszego bloga, kontaktowania się i zadawania pytań.

Doradztwo prawne

Zmiany w prawie pracy w 2018 roku

Właśnie trwają pracę nad nowym projektem ustawy dotyczącym zmian w Kodeksie pracy. Projekt ma być gotowy w marcu. Czego możemy się spodziewać?   Projekt przewiduje: 1. Dwie formy zatrudnienia Zmiany szykują się już w samych formach zatrudnienia. Niebawem formalnie mają zostać wyodrębnione...
Czytaj dalej

Płacenie składek do ZUS - opóźnienie

Przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społeczny za siebie oraz za zatrudnianych w firmie pracowników. Terminy płacenia składek do ZUS: - do 5 dnia kolejnego miesiąca w przypadku jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, - do 10 dnia kolejnego...
Czytaj dalej

Składanie sprawozdań finansowych

Zbliża się koniec roku co dla wielu przedsiębiorców oznacza zamykanie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdania finansowego. Obowiązek opracowywania tego dokumentu mają wszystkie podmioty gospodarcze widniejące w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawozdania finansowe można przekazywać do Sądu...
Czytaj dalej

Zatrudnienie członka rodziny

Małe firmy bardzo często decydują się na dorywcze bądź sezonowe zatrudnienie członków rodziny. Osoby z rodziny zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych to osoby współpracujące. Za osoby takie uznaje się rodziców, macochę, ojczyma, współmałżonka oraz dzieci. Co ważne osoby te muszą...
Czytaj dalej

Praca w godzinach nocnych

Za pracę w godzinach nocnych traktuje się 8 godzin pracy pomiędzy godziną 21, a 7. Pracę tą regulują przepisy zawarte w Kodeksie pracy. Przepisy te określają również definicję pracownika pracującego w nocy, czyli takiego który pracuje co najmniej 3 godziny pory nocnej.   ...
Czytaj dalej

Social lending

Social lending jest ideą pożyczania pieniędzy przez osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji finansowych. Zatem osoba, która poszukuje środków wystarczy, że zaloguje się do powstałego w tym celu serwisu i w tym miejscu poszuka pożyczkodawców.   Ogłoszenia pożyczkodawców ujmuje się w...
Czytaj dalej

Ochrona przedemerytalna 2017

Według Kodeksu pracy pracownik, który znajduje się w okresie ochrony przedemerytalnej nie może zostać zwolniony. Od 2017 roku wiek ochrony emerytalnej trwa  od 56 lat dla kobiet oraz 61 dla mężczyzn.    Pracownicy mogą liczyć na okres ochrony przedemerytalnej pod warunkiem, że...
Czytaj dalej

Jakie informacje powinny znaleźć się na pieczęci firmowej?

Co prawda przepisy prawa nie narzucają na przedsiębiorców obowiązku posiadania pieczęci firmowej, jednak posiadanie jej znacznie usprawni im funkcjonowanie w obrocie rynkowym.   Pieczęć firmowa pełni głównie rolę identyfikacyjną przedsiębiorstwa. Aby zatem, spełniała swoją funkcję...
Czytaj dalej

Składki ZUS 2018

Na rok 2018 przewidziano podniesienie najniższej krajowej do 2 100 złotych brutto. Łącznie ze wzrostem kosztów pracy przewiduje się podwyższenie preferencyjnych składek ZUS, gdyż ich podstawę stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.   Preferencyjne składki ZUS 2018 prezentują się...
Czytaj dalej

Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania należy do jednych z najważniejszych wyborów, przed jakimi staje przedsiębiorca decydujący się na prowadzenie własnej firmy. Powinien on zdawać sobie sprawę, że to właśnie ta decyzja warunkowała będzie wartość należności jaką będzie on musiał pokrywać, w jaki sposób będzie...
Czytaj dalej

Księgowość spółki

Brak wpisów w tej kategorii.