Blog ten poświęcony jest prawu i księgowości. Nasi eksperci postarają się wyjaśnić jego czytelnikom wszelkie wątpliwe kwestie związane z prawem podatkowym czy prowadzeniem rachunkowości. Udzielą wskazówek pozwalających zoptymalizować koszty prowadzonych przez nich działalności i skutecznie radzić sobie z nieustannie zmieniającymi się przepisami i obowiązkami ciążącymi na przedsiębiorcach.

Zachęcam do czytania naszego bloga, kontaktowania się i zadawania pytań.

Doradztwo prawne

Różnice kursowe

Różnice kursowe powstają przy płaceniu za towar lub usługę w obcej walucie, wyniku różnic pomiędzy wartością faktury a wartością rzeczywistej zapłaty po przewalutowaniu na złotówki. (Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość wyrażoną w obcej walucie należy przeliczyć na PLN zgodnie ze średnim...
Czytaj dalej

Anulowanie paragonu

Błędy zdarzają się każdemu z czego doskonale zdają sobie sprawę również ustawodawcy. Z tego względu przygotowali możliwość na skorygowanie dokumentów sprzedażowych, w tym także paragonu. Osoby dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz...
Czytaj dalej

Sporządzanie zerowego spisu z natury

Obowiązek sporządzania spisu z natury regulują przepisy rozporządzenie Ministra Finansów z 2003 roku, dotyczące prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.   Spis z natury, polega na wpisywaniu do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych,...
Czytaj dalej

Kontrola krzyżowa

Kontrola skarbowa może zażądać wglądu do dokumentów, które dotyczą transakcji zamiennych, jest to tak zwana kontrola krzyżowa.  Kontrola krzyżowa ma za zadanie zweryfikować poprawność i rzetelność danych, które posiada każda ze stron transakcji. Najprościej mówiąc sprawdza czy to co...
Czytaj dalej

Prezenty i wydatki świąteczne – jak je rozliczać?

Okres świąteczny to czas, w którym przedsiębiorcy kupują i otrzymują prezenty od kontrahentów czy organizują firmowe spotkania z klientami. Poniesione wydatki oraz otrzymane upominki wymagają odpowiedniego ujęcia w ewidencji księgowej przedsiębiorstwa. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od osób...
Czytaj dalej

Zmiany w prawie pracy w 2018 roku

Właśnie trwają pracę nad nowym projektem ustawy dotyczącym zmian w Kodeksie pracy. Projekt ma być gotowy w marcu. Czego możemy się spodziewać?   Projekt przewiduje: 1. Dwie formy zatrudnienia Zmiany szykują się już w samych formach zatrudnienia. Niebawem formalnie mają zostać wyodrębnione...
Czytaj dalej

Płacenie składek do ZUS - opóźnienie

Przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społeczny za siebie oraz za zatrudnianych w firmie pracowników. Terminy płacenia składek do ZUS: - do 5 dnia kolejnego miesiąca w przypadku jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, - do 10 dnia kolejnego...
Czytaj dalej

Składanie sprawozdań finansowych

Zbliża się koniec roku co dla wielu przedsiębiorców oznacza zamykanie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdania finansowego. Obowiązek opracowywania tego dokumentu mają wszystkie podmioty gospodarcze widniejące w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawozdania finansowe można przekazywać do Sądu...
Czytaj dalej

Zatrudnienie członka rodziny

Małe firmy bardzo często decydują się na dorywcze bądź sezonowe zatrudnienie członków rodziny. Osoby z rodziny zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych to osoby współpracujące. Za osoby takie uznaje się rodziców, macochę, ojczyma, współmałżonka oraz dzieci. Co ważne osoby te muszą...
Czytaj dalej

Praca w godzinach nocnych

Za pracę w godzinach nocnych traktuje się 8 godzin pracy pomiędzy godziną 21, a 7. Pracę tą regulują przepisy zawarte w Kodeksie pracy. Przepisy te określają również definicję pracownika pracującego w nocy, czyli takiego który pracuje co najmniej 3 godziny pory nocnej.   ...
Czytaj dalej

Księgowość spółki

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Za zobowiązania przedsiębiorcy pełną odpowiedzialność ponosi tylko przedsiębiorca. Biuro rachunkowe może jednak z tego tytułu zapłacić odszkodowanie.   Każda firma zobowiązana jest do ewidencjonowania swoich zdarzeń gospodarczych i rozliczania się z nich. Z tego względu konieczne jest...
Czytaj dalej

Nielegalne odliczenie podatku VAT

Aby odliczyć podatek naliczony od towarów i usług konieczna jest faktura, na której wyszczególniona zostanie kwota podatku VAT. Niedopełnienie kwestii formalnych określonych w ustawie o VAT skutkuje brakiem możliwości odliczenia tego podatku.   Najczęstsze przyczyny braku możliwości...
Czytaj dalej

Adres korespondencyjny na fakturze

Rejestrując działalność gospodarczą przedsiębiorca zobowiązany jest do określenia jej siedziby. Często jednak okazuje się, że adres siedziby nie jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej. Którym adresem zatem powinien posługiwać się przedsiębiorca dla celów...
Czytaj dalej

Obniżenie kosztów prowadzenia firmy

Obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej to coś co spędza sen z oczu przedsiębiorców. Wielu z nich nie zdaje sobie jednak sprawy, że wystarczy kilka przemyślanych decyzji aby skutecznie ograniczyć szereg płatności.   Najłatwiejszym sposobem na ograniczenie...
Czytaj dalej