Blog ten poświęcony jest prawu i księgowości. Nasi eksperci postarają się wyjaśnić jego czytelnikom wszelkie wątpliwe kwestie związane z prawem podatkowym czy prowadzeniem rachunkowości. Udzielą wskazówek pozwalających zoptymalizować koszty prowadzonych przez nich działalności i skutecznie radzić sobie z nieustannie zmieniającymi się przepisami i obowiązkami ciążącymi na przedsiębiorcach.

Zachęcam do czytania naszego bloga, kontaktowania się i zadawania pytań.

Doradztwo prawne

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych, czyli KRZ to jeden z rejestrów obok Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którym muszą oswoić się przedsiębiorcy.    W rejestrze tym ujawniane będą dane osób prawnych i fizycznych wobec których...
Czytaj dalej

Prawo gospodarcze – publiczne oraz prywatne

Prawo gospodarcze określa normy odnoszące się do działalności gospodarczej. Prawo gospodarcze publiczne określa funkcje państwa w gospodarce, swobodę działalności gospodarczej, regulujące obrót gospodarczy w wymiarze stosunków między państwem a przedsiębiorcami (tzw. administracyjne prawo...
Czytaj dalej

Uwaga! Ministerstwo Finansów może zablokować Twoje konto firmowe!

Najnowsza wersja projektu dotyczącego STIR (Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej) zakłada możliwość zablokowania konta firmy w sytuacji zaistnienia podejrzenia, że może ona wykorzystać system bankowy lub SKOK do oszustwa podatkowego. Podejmowane działania mają na celu przeciwdziałanie...
Czytaj dalej

Optymalizacja podatkowa, czyli jak bezpiecznie uniknąć opodatkowania

  Optymalizacja podatkowa staje się coraz bardziej popularna zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. Nic w tym dziwnego, poprawnie przeprowadzona może pozwolić zaoszczędzić przedsiębiorcom sporo pieniędzy, które mogą zużytkować chociażby na rozwój swojej firmy. Firmy decydujące się...
Czytaj dalej

Archiwizacja dokumentów

Przedsiębiorcy mają obowiązek należycie zadbać o dokumenty księgowe. Konieczne jest właściwe przechowywanie tych akt aby zapewnić do nich nieograniczony dostęp w trakcie kontroli. Przedsiębiorcy muszą archiwizować: - księgi przychodów i rozchodów, - rejestry VAT, - ewidencje...
Czytaj dalej

Gdzie sprawdzić wiarygodność klienta?

Windykacja długów jest bardzo uciążliwa, więc zamiast zmagać się z nią warto zrobić wszystko by do niej nie dopuścić. W tym celu warto wybierać wiarygodnych kontrahentów, tylko jak to zrobić?   W pierwszej kolejności warto sprawdzić BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Zajmuje się ono...
Czytaj dalej

Przedstawiciel podatkowy

Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, tylko wtedy, gdy spełnia szereg określonych w przepisach wymagań. Przedstawiciel podatkowy zajmuje się prowadzeniem rozliczeń VAT, ewidencją dla potrzeb VAT oraz...
Czytaj dalej

Amortyzacja ekspresowa

Celem amortyzacji jest rozłożenie kosztów poniesionych przez podatnika przez czas dłuższy niż rok podatkowy. Amortyzacja ekspresowa umożliwia zaliczenie wydatków poniesionych na zakup środków trwałych do bezpośrednich kosztów.    Amortyzacja stanowi prawny wyraz zużycia obiektów...
Czytaj dalej

Sprzedaż mieszana

Sprzedaż mieszana to jednoczesna sprzedaż towarów i usług zwolnionych z VAT oraz opodatkowanych na zasadach ogólnych.  Przepisy ustawy o VAT mówią, że prawo do odliczenia podatku VAT związanego ze sprzedażą opodatkowaną. Oznacza to iż przedsiębiorcy mogą odejmować podatek od...
Czytaj dalej

O podatkach

Podatki stanowią zmorę każdego przedsiębiorcy. Stanowią niejako koszt, lecz także dużo trudności, wiążących się z ich odprowadzaniem i naliczaniem. Większość przedsiębiorców ma z nimi problem dlatego też zadania te najczęściej zleca się specjalistom z zakresu podatków. Eksperci podatkowi są w...
Czytaj dalej

Księgowość spółki

Nielegalne odliczenie podatku VAT

Aby odliczyć podatek naliczony od towarów i usług konieczna jest faktura, na której wyszczególniona zostanie kwota podatku VAT. Niedopełnienie kwestii formalnych określonych w ustawie o VAT skutkuje brakiem możliwości odliczenia tego podatku.   Najczęstsze przyczyny braku możliwości...
Czytaj dalej

Adres korespondencyjny na fakturze

Rejestrując działalność gospodarczą przedsiębiorca zobowiązany jest do określenia jej siedziby. Często jednak okazuje się, że adres siedziby nie jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej. Którym adresem zatem powinien posługiwać się przedsiębiorca dla celów...
Czytaj dalej

Obniżenie kosztów prowadzenia firmy

Obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej to coś co spędza sen z oczu przedsiębiorców. Wielu z nich nie zdaje sobie jednak sprawy, że wystarczy kilka przemyślanych decyzji aby skutecznie ograniczyć szereg płatności.   Najłatwiejszym sposobem na ograniczenie...
Czytaj dalej