Amortyzacja ekspresowa

Celem amortyzacji jest rozłożenie kosztów poniesionych przez podatnika przez czas dłuższy niż rok podatkowy. Amortyzacja ekspresowa umożliwia zaliczenie wydatków poniesionych na zakup środków trwałych do bezpośrednich kosztów. 
 
Amortyzacja stanowi prawny wyraz zużycia obiektów majątkowych. Ich wartość nie może jednak zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
Amortyzacji podlegają środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność podatnika w tym:
-budowle, budynki, 
-maszyny, urządzenia i środki transportu,
-inne przedmioty.
 
Amortyzacja ekspresowa polega na możliwości na jednorazowym zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych maksymalnie do 50 000 euro. Mogą zdecydować się na niego podatnicy, którzy rozpoczęli działalność oraz mali podatnicy, czyli firmy, które za dany rok osiągnęły przychód nie wyższy niż 1 200 000 euro. 
 
Jednorazowa amortyzacja nie przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych, rozpoczynających działalność, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności prowadzili działalność samodzielnie. 
 
Zobacz też: Organy podatkowe