Anulowanie paragonu

Błędy zdarzają się każdemu z czego doskonale zdają sobie sprawę również ustawodawcy. Z tego względu przygotowali możliwość na skorygowanie dokumentów sprzedażowych, w tym także paragonu.
Osoby dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników zryczałtowanych muszą rejestrować każdą transakcje na kasie rejestrującej. 
 
Najczęstsze błędy przy wystawianiu paragonu dotyczą:
-stawek podatku od towarów i usług,
-daty ewidencji,
-kwoty sprzedaży,
-liczby towarów i usług.
 
Podatnicy muszą prowadzić ewidencje oczywistych pomyłek. Przepisy nie określają jak powinny one wyglądać jednak wskazują dane jakie powinny na nich się znaleźć. 
Anulowanie paragonu możliwe jest przez dokonanie wpisu do ewidencji pomyłek, które obejmują wartość brutto i podatek błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży łącznie z krótkim opisem przyczyny błędu oraz wraz z oryginalnym paragonem.