Archiwizacja dokumentów

Przedsiębiorcy mają obowiązek należycie zadbać o dokumenty księgowe. Konieczne jest właściwe przechowywanie tych akt aby zapewnić do nich nieograniczony dostęp w trakcie kontroli.
Przedsiębiorcy muszą archiwizować:
- księgi przychodów i rozchodów,
- rejestry VAT,
- ewidencje sprzedaży,
- potwierdzenia zakupów i sprzedaży,
- spis natury,
- deklaracje,
- kopie rocznych zeznań.
Dokumenty księgowe można przechowywać w wersji oryginalnej, czyli papierowej. Jeżeli zdecydujemy się jednak na prowadzenie KPiR przy zastosowaniu programów komputerowych wówczas część dokumentów może być archiwizowanych w wersji elektronicznej. Muszą one jednak zostać odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz zmianą danych. Jeżeli przedsiębiorca zawarł umowę z biurem rachunkowym wówczas jest zobowiązany do zawiadomienia o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego.