BEZPŁATNA POMOC PRAWNA!

 

W 2016 roku ogromna grupa osób będzie mogła skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i księgowej. Pomoc będzie skierowana do najuboższych, młodych oraz seniorów, kombatantów, weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych

 

Pomoc prawna będzie polegać będzie na:
– udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym;
– poinformowaniu o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach;
– poinformowaniu o możliwościach rozwiązania problemu
– pomocy w sporządzeniu odpowiednich dokumentów;
– pomocy w ustanowieniu pełnomocnictwa;

 

Udzielana pomoc będzie finansowana z budżetu państwa.