Centralny Rejestr Faktur

Centralny Rejestr Faktur budzi w przedsiębiorcach spore obawy. Obawiają się oni, przede wszystkim, iż państwo uzyska ogromną kontrolę nad prowadzoną przez nich działalnością. 
 
CRF będzie oparty o JPK_VAT. Podatnik wysyłając swój Jednolity Plik Kontrolny przekaże również informacje o wszystkich swoich fakturach nie tylko wysłanych, ale również o tych które otrzymał. Aby zapewnić systemowi prawidłowe funkcjonowanie znacznie skrócone zostaną okresy na przesłanie JPK_VAT. Ponadto podatnik otrzyma informację zwrotną, czy w złożonym przez niego Jednolitym Pliku Kontrolnym znajdują się faktury zakupowe niezaraportowane przez sprzedawców.
Dzięki temu prócz funkcji kontrolnej jaką będzie pełnić rejestr podatnik otrzyma informacje o uczciwości swojego kontrahenta. 
 
Jeżeli podatnik samodzielnie skoryguje błędy wówczas będzie w stanie uniknąć wszelkich negatywnych konsekwencji np. sankcji czy też odsetek za zwłokę. Tym samym Centralny Rejestr Faktur okaże się doskonałym rozwiązaniem zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych. 
 
System ma wejść w życie w styczniu 2019 roku.