Co zmieni się w 2019 r. na rynku pracy?

Od 01.01.2019 r. wejdzie nowa ustawa, która ma polepszyć sytuację pracowników, pracodawców, bezrobotnych oraz przedsiębiorców.

 

Należy podkreślić, że obecny stan rynku ma rekordowo niski poziom bezrobocia i stwarza doskonałe warunki, aby uaktywniać osoby bierne zawodowo i zwalczać długotrwałe bezrobocie. Nowa ustawa ma zwiększyć efektywność urzędów pracy, ponieważ poszerzy się zakres form pomocy udzielanej przez urzędy osobom o najtrudniejszej sytuacji na rynku.

 

Zapowiedziano również podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych, których staż pracy przekracza 30 lat, do 130 procent zasiłku podstawowego.

 

Bezrobotny przed podjęciem nowej pracy będzie miał możliwość do lepszego przygotowania się, dzięki szkoleniom, treningom i zajęciom z psychologiem. Nowe przepisy mają również zapewnić bezrobotnemu stałą opiekę jednego z pracowników urzędu.

 

Od stycznia mikro i małe przedsiębiorstwa będą mogły szukać nowych pracowników przez rozszerzony zakres pomocy PUP. Pracodawca będzie mógł otrzymać od urzędu “bon ofertowy” co zagwarantuje refundację części kosztów związanych z rekrutacją nowych pracowników. Za uchylenie się od zatrudnienia pracownika, który odbył szkolenie w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej - resort zapowiada sankcje dla pracowników i bezrobotnych.