CZY MOŻNA ANULOWAĆ WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem, które ma na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik.
Okres obowiązywania złożonej rezygnacji zależy od rodzaju i czasu na jaki była zawarta umowa o pracę. Wszystkie te terminy przewiduje Kodeks Pracy, stanowiąc jednocześnie okresy minimalne, których pracodawca nie może zmienić. Warto wiedzieć, że w czas wypowiedzenia wliczają się urlopy, chorobowe, wychowawcze, nawet te bezpłatne.
 

Aktualnie obowiązujące okresy wypowiedzenia:
Umowa na czas określony i nieokreślony:
- 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony na czas krótszy niż 6 miesięcy
- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata
Umowa zawarta na czas próbny:
- 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
- 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
- 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące
 

Jednak czy można anulować wypowiedzenie umowy o pracę? Jak najbardziej. Taka decyzja jest jedynie zależna od dobrej woli jednej ze stron.Artykuł 177 ustawy z dnia 26 VI 1974 r. Kodeksu pracy przewiduje jednak jedną sytuację, w której wypowiedzenie jest anulowane z “urzędu”. Pracodawca nie może rozwiązać umowy z pracownicą, która w okresie wypowiedzenia dowiedziała się, że jest w ciąży.