Czy należy podpisać notę korygującą?

Nota korygująca to dokument wystawiany przez nabywcę towaru, a nie jego dostawcę, czy też wytwórcę. Przepisy nie określają jej wzoru, jednak określają elementy, które musi zawierać aby była obowiązująca. Dane te to:
-oznaczenie NOTA KORYGUJĄCA,
-kolejny numer i data jej wystawienia,
-imiona i nazwiska wystawcy noty oraz wystawcy faktury, 
-dane zawarte w poprawionej fakturze,
-wskazanie korygowanej treści i podanie poprawki.
 
Nie ma również żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o czas wystawienia takiej noty. Za jej pomocą można poprawić takie informacje jak numer faktury, datę jej wystawienia, imiona, nazwiska bądź nazwy podatników włącznie z ich adresami, NIP nabywcy i sprzedawcy, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, nazwę towaru lub usługi, termin zapłaty, czy też sposób zapłaty. 
 
Nota korygująca musi zostać zaakceptowana przez wystawcę faktury. W tym celu nie ma jednak konieczności wysyłania odbiorcy noty korygującej w dwóch egzemplarzach, a następnie akceptowania jej w formie pisemnej - oficjalnym podpisem. Wystarczy chociażby zwrotna wiadomośc e-mail.