Czy pracownikowi przysługuje przerwa na papierosa?

Prawo pracy nie reguluje kwestii dotyczących przerwy na papierosa. Znajdziemy w nim jednak zapis, że dobowy zakres pracy osoby zatrudnionej musi wynosić minimum 6 godzin. Pracownik tym samym może skorzystać z przerwy o długości przynajmniej 15 minut. Przerwa ta oczywiście wliczana jest w czas pracy. Pracownik sam może zdecydować kiedy wybierze się na taką przerwę. Szczegółowe regulacje na ten temat powinien zawierać wewnętrzny regulamin. 
 
Pracodawca prócz przerw obligatoryjnych może wprowadzić przerwy dodatkowe. W kodeksie pracy odnajdziemy adnotację odnośnie tego, że pracodawca może wprowadzić jeszcze jedną przerwę, która nie wlicza się w czas pracy. Zazwyczaj jest to przerwa na lunch bądź na sprawy osobiste. Może być to też przerwa na papierosa. Ustanowienie takiej przerwy można umocować w regulaminie pracy, układzie zbiorowym bądź umowie o pracę. 
 
Jeżeli kwestia przerwy na papierosa nie została uregulowana wówczas pracownik i tak posiada prawo do obligatoryjnych przerw, a jak je wykorzysta to już zupełnie inna kwestia.