Dla kogo pełna księgowość?

Żadna z prosperujących obecnie firm nie uniknie prowadzenia księgowości bez względu na rodzaj świadczonych usług. Prowadzona księgowość może jednak przybierać różne formy. W zależności od rodzaju, wielkości, dochodów, czy narzuconych wymagań, przedsiębiorstwa mają do wyboru księgowość: pełną lub uproszczoną.


Zastanówmy się więc, kto zobligowany jest do tej trudniejszej opcji, czyli do prowadzenia pełnej księgowości. Należy pamiętać, że stosują ją głównie duże przedsiębiorstwa. Do obowiązkowych organów, których dotyczy obowiązek jej prowadzenia zalicza się:
- osoby prawne np. spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłączeniem Skarbu państwa i NBP,
- inne spółki, których obrót netto z sprzedaży w okresie obrachunkowym przekracza 1 200 000 euro,
- jednostki budżetowe,
- oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,
- jednostki działające w oparciu o prawo: bankowe, obrocie papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych, działalności ubezpieczeniowej, funduszach emerytalnych, gminy, powiaty.