Druga rata odpisu na zfśs do 30 września

 

Pracodawcy, którzy byli zobowiązani do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinni przekazać do 30 września pozostałą część odpisu podstawowego i ewentualne odpisy dodatkowe.
Wraz z 1 stycznia 2017 roku podstawą wymiaru odpisu jest wyższa kwota bazowa, która wynosi 3161,77 zł.
Pracodawcy, którzy dobrowolnie utworzyli ZFŚS, ustalają odpis na fundusz w dowolnej wysokości i przekazują środki w ustalonym przez siebie terminie.

W tym roku obowiązek utworzenia funduszu socjalnego mają:

 

- formiy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników - zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, - zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpiła zakładowa organizacja związkowa.

 

Jeżeli termin przekazania środków na fundusz przypada w dniu wolnym od pracy (w niedzielę lub święto) albo w sobotę, nie ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.