Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia są udogodnieniem zarówno dla pracodawcy jaki dla pracownika. Pracodawca może lepiej dostosować się do malejącego popytu oraz zmniejszyć firmowe koszty natomiast pracownik może pogodzić życie zawodowe z życiem prywatnym. 

Formy elastycznego zatrudnienia, które są najczęściej spotykane to:
praca tymczasowa,
praca w niepełnym wymiarze czasu pracy,
zatrudnienie na czas określony,
zatrudnienie na czas wykonywania określonej pracy,
samozatrudnienie,
telepraca,
flexitime,
compressed hours,
job sharing. 

Korzystanie z elastycznych form zatrudnienia to dobre rozwiązanie dla osób, które:
nie są zainteresowane stałym zatrudnieniem,
nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin,
nie mogą pracować w jednym miejscu. 

Elastyczne formy zatrudnienia są atrakcyjne także dla osób starszych, niepełnosprawnych, osób młodych i matek wychowujących dzieci.