Faktura VAT marża

Faktura VAT marża to szczególny rodzaj faktury, z którą wiąże się odrębna procedura rozliczenia podatku VAT. Podstawę opodatkowania stanowi marża i to właśnie od niej przedsiębiorca odprowadza podatek VAT.
 
Do wystawiania faktury VAT uprawnione są firmy, które świadczą usługi turystyczne, dostawy dzieł sztuki, dostawy towarów używanych oraz dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Na dokumencie tym należy zamieścić takie elementy jak imiona i nazwiska sprzedawcy i nabywcy, numer NIP sprzedawcy i nabywcy, datę dokonania sprzedaży, datę wystawienia oraz kolejny numer faktury, nazwę towaru bądź usługi, jednostki miary, ilość sprzedanych towarów, kwotę należności oraz odpowiednie oznaczenie faktury. 
 
Największą zaletą faktury VAT marża jest niższa kwota podatku VAT należnego. Zazwyczaj kwota ta naliczana jest od pełnej kwoty sprzedaży. Opodatkowaniu podlega natomiast kwota prowizji pobierana przez sprzedawcę.   
 
Przeczytaj też: Nieszczalny VAT