Jak zidentyfikować podatnika?

Warto wiedzieć, iż na obecną chwilę identyfikacja danego podatnika następuje na podstawie numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, bądź numeru NIP. Warto pamiętać o tym, że o ile PESEL i NIP nie ulegają zmianom, tak numer dowodu osobistego może ulec zmianie w różnych okolicznościach, a jak wiadomo – każdorazowa wymiana tego dokumentu wiążę się z przyznaniem innego numeru, który należy zgłosić poprzez odpowiednie zgłoszenie aktualizacyjne.

Mówi się o tym, iż niedogodności te niebawem zostaną zniwelowane z racji tego, że do identyfikacji podatnika wystarczy sam numer PESEL. Z uwagi na to, konieczne jest, aby zapewnić Urzędom Skarbowym i Ministrowi Finansów bezpośredni, szybszy i efektywniejszy dostęp do rejestru numerów PESEL, w której znajduje się wiele ważnych informacji wraz z numerami dowodów osobistych. Bardzo ważne jest to, aby w ten sposób unowocześnić ów rejestr, aby znalazły się w nim jedynie rzetelne oraz aktualne informacje.