Jak zrezygnować z VAT-u?

Ustawa dotycząca podatku VAT mówi nam o tym, iż każdy podmiot, który dokonuje sprzedaży, której wartość w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 200 000 zł, ma możliwość, aby skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu podatku VAT.


Osoby, które zdecydują się na zrezygnowanie z owego zwolnienia, będą miały możliwość do niego wrócić, aczkolwiek dopiero po upływie roku. Natomiast podatnicy rozpoczynający swoją działalność w środku roku, mogą obliczyć limit proporcjonalnie do ilości miesięcy przez które funkcjonują na rynku.


Przedsiębiorcy, mający zamiar powrócić do zwolnienia, mogą dokonać aktualizacji poprzez złożenie formularza VAT-R, który zmienia podatnika czynnego VAT na podatnika zwolnionego z opodatkowania. Ważne jednak jest to, aby pamiętać, iż złożenie owego wniosku nie może nastąpić później niż 7 stycznia.


WAŻNE!

Możliwość zwolnienia z podatku VAT, bez względu na wysokość sprzedaży, nie przysługuje przedsiębiorcom zajmującym się dostawą towarów, które zostały opodatkowane podatkiem akcyzowym, wyrobami tworzonymi z metali szlachetnych, jak również jubilerzy, prawnicy oraz doradcy.