Jakie informacje powinny znaleźć się na pieczęci firmowej?

Co prawda przepisy prawa nie narzucają na przedsiębiorców obowiązku posiadania pieczęci firmowej, jednak posiadanie jej znacznie usprawni im funkcjonowanie w obrocie rynkowym.
 
Pieczęć firmowa pełni głównie rolę identyfikacyjną przedsiębiorstwa. Aby zatem, spełniała swoją funkcję konieczne jest zawarcie na niej niezbędnych informacji. 
 
O tym jakie są to informacje w znacznej mierze decyduje charakter działalności. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wystarczą jedynie takie dane jak:
-nazwa firmy,
-numer NIP,
-adres siedziby.
 
Spółki z kolei prócz wyżej wymienionych informacji powinny zawrzeć na swojej pieczęci także:
-numer REGON,
-wysokość kapitału zakładowego,
-numer KRS oraz sąd rejestrowy.