Karta podatkowa traci na popularności

Karta podatkowa to najłatwiejsza forma prowadzenia księgowości w firmie. Mimo tak dużej zalety nie tylko, nie może być stosowana u wielu przedsiębiorców, lecz także coraz więcej osób przestaje wybierać takie rozwiązanie. 

Prowadzenie księgowości w formie karty podatkowej polega na odszukaniu w specjalnie opublikowanej karcie, kwoty zobowiązania podatkowego, dla danego przedsiębiorcy. Podczas tego należy wziąć pod uwagę czynniki, takie jak: liczbę ludności w miejscowości w której prowadzona jest działalność, jej rodzaj oraz liczbę zatrudnionych pracowników. 

Malejąca popularność karty podatkowej jest skutkiem coraz mniejszej ilości zakładów rzemieślniczych, dla których została ona w szczególności przeznaczona. To również skutek jednej z jej wad, a dokładnie uniezależnienia od otrzymywanych przez firmę przychodów. Do zmniejszenia popularności karty podatkowej przyczyniają się także liczne przepisy, które ograniczają stosowanie tej formy.