Kiedy opłaca się wybrać podatek liniowy 19 %?

Stosowanie jednej stawki podatku przez przedsiębiorcę niezależnie od tego, ile zarabia jest największą zaletą opodatkowania dochodów podatkiem liniowym. Z tytułu podatku dochodowego do fiskusa trafia 19 %  przychodów pomniejszonych o koszty i składki na ubezpieczenie.


Dlaczego stawka 19 % jest korzystna dla wysokich dochodów? 
Rozliczanie dochodów zgodnie z zasadą ogólną, czyli według skali podatkowej zobowiązuje przedsiębiorcę do opłacania podatku w skali 18 % lub 32 %. Jeśli dochód wynosiłby więcej niż 85 528 zł to podatek płaci się według stawki 32 %, niższa kwota oznaczałaby zastosowanie podatku 18 %. Dlatego przedsiębiorcy osiągający wysokie dochody wolą płacić podatek 19 % , a nie 32  %. Naliczenie podatku liniowego wiąże się jednak z rezygnacji z różnych ulg i odliczeń. Ta forma opodatkowania dochodu wyklucza m.in.: korzystanie z ulg dla dzieci lub na Internet; pomniejszenie zobowiązania wobec urzędu skarbowego o kwotę wolną od podatku; wspólne odliczenie rozliczenie dochodu z małżonkiem.

 
Również osoby samotnie wychowujące dzieci i stosujące stawkę liniową nie mają możliwości skorzystania z przysługujących im na zasadach ogólnych odliczeń.