Kolejny podatek - podatek od sprzedaży detalicznej

Dużo mówi się o nowo wprowadzonym rodzaju podatku. Tym razem opodatkowaniem zostaną obciążone pukty sprzedaży detalicznej. 

Podatek od sprzedaży detalicznej zwany też po prostu podatekim od sklepów ma za zadanie zapobieganie eliminacji małych sklepów z rynku przez większe sieci handlowe. Podatek ten jest odpowiedzią państwa na coraz częściej dostrzeganą rezygnację  prowadzenia działalnosći gospodarczej przez licznych małych handlowców.  Powodem była oczywiście dominacja ogromnych sklepów handlowych oraz centrów handlowych, które skutecznie uniemożliwiły utrzymanie się małych firm handlowych. 

Kolejny z podatków ma obejmować sklepy, które wykazują miesięczne obroty przekraczające 17 mln złotych. Handlowcy osiągający obroty w wysokości od  17 mln do 170 mln złotych zostaną objęci stawką podatku 0,8%. Ci handlowcy osiągający obrót powyżej 170 mln złotych zostaną z kolei objęci podatkiem o stawce 1,4%. Małym i średnim handlowcom, którzy osiągają obroty mniejsz niż 17 mln podatek nie zaszkodzi, ale pomoże w odzyskaniu dawnej pozycji.  

O czym trzeba pamiętać!
1) podatek nie będzie obejmował sprzedaży internetowej,
2) do podstawy opodatkowania nie wlicza się podatku VAT.