Kontrola krzyżowa

Kontrola skarbowa może zażądać wglądu do dokumentów, które dotyczą transakcji zamiennych, jest to tak zwana kontrola krzyżowa. 

Kontrola krzyżowa ma za zadanie zweryfikować poprawność i rzetelność danych, które posiada każda ze stron transakcji. Najprościej mówiąc sprawdza czy to co wynika z dokumentów kontrolowanego podatnika ma odzwierciedlenie w dokumentacji jego kontrahentów. 
 
O kontroli krzyżowej przedsiębiorca dowiaduje się z wezwania na którym zostanie opisana dokumentacja, która ma zostać udostępniona. Na koniec kontroli organ podatkowy sporządza odpowiedni protokół. To jakie dokumenty zostaną poddane kontroli w znacznej mierze zależy od opinii urzędników, którzy zajmują się daną sprawą. Ich zakres ustalany jest zatem indywidualnie, mając na uwadze zakres kontroli oraz postępowanie podatkowe.