Korekta deklaracji VAT

Błędnie wystawiona deklaracja VAT to nie koniec świata. Zazwyczaj można to naprawić składając do Urzędu Skarbowego deklarację korygującą. Osoba, która dokonuje korekty nie musi wyjaśniać dlaczego poprzednia deklaracja była sporządzona błędnie, wystarczy złożenie odpowiedniego wniosku.
 
Deklaracja korygująca musi zostać złożona na formularzu VAT-7 bądź VAT-7K w przypadku rozliczeń kwartalnych. Na tym samym formularzu składa się deklarację pierwotną, z tą różnica, iż w tym przypadku należy zaznaczyć, że celem jej złożenia jest dokonanie korekty.
 
Złożenie korekty nie będzie możliwe podczas trwania kontroli podatkowej o ile inspekcja będzie dotyczyła danego okresu rozliczeniowego. Prawo do skorygowania deklaracji będzie wznowione po ustaniu kontroli.  W przypadku gdy mimo prowadzonej kontroli podatnik złoży deklarację korygującą nie zostanie on pociągnięty do żadnej odpowiedzialności, a jedynie poinformowany o fakcie niemożności naniesienia poprawek w danym okresie.