Krajowa Administracja Skarbowa – w kilku słowach

Tytułowa Krajowa Administracja Skarbowa została powołana do życia 1 marca 2017 roku. Od początku założeniem było to, że zadaniem owej instytucji będzie skuteczne zwalczanie różnorodnych uchybień podatkowych, przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania podatnikom, którzy prawidłowo rozliczają swoje firmy.

Krajowa Administracja Skarbowa ma za zadanie pełnić funkcję profesjonalnej służby działającej w zakresie dochodów z tytułu podatków, należności celnych i opłat, jak również należności budżetowych. Podmiot ten ma również za zadanie ochraniać interesy Skarbu Państwa oraz chronić obszar celny w całej Unii Europejskiej.

Dla nas oznacza to nic innego, jak to, że będziemy mieli nie tylko do czynienia z Urzędem Skarbowym, jak również urzędem celno-skarbowym. Ogólnie kompetencje służby celnej zostały rozszerzone, co sprawia, iż urząd ten ma prawie charakter policji skarbowej. Pracownicy owego urzędu mają możliwość prowadzenia postępowań przygotowawczych nie tylko z zakresu Kodeksu Cywilnego, jak również Kodeksu Karnego.