Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych, czyli KRZ to jeden z rejestrów obok Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którym muszą oswoić się przedsiębiorcy. 
 
W rejestrze tym ujawniane będą dane osób prawnych i fizycznych wobec których prowadzone zostało postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe, a także jednostki wobec których prowadzona była bezskuteczna egzekucja zadłużeń. 
 
Ponadto w KRZ będziemy mogli zdobyć dane o wspólnikach spółek osobowych, które odpowiadają całym majątkiem za spółkę upadającą, o osobach wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, a także informacje o dłużnikach alimentacyjnych, którzy zalegają z więcej niż 6 płatnościami. 
 
Rejestr będzie ogólnodostępny dla każdego przez Internet. Znajdziemy w nim informacje takie jak imię, nazwisko, firmę, miejsce zamieszkania, adres, PESEL, numery NIP i KRS oraz dane o prowadzonych postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych i egzekucyjnych. 
 
Informacje w rejestrze będą nieusuwalne. Po pewnym czasie jednak przestaną być ujawniane. 
Po 3 latach po upływie orzeczonego zakazu wykonywania działalności gospodarczej.
Po 7 latach jeżeli dane dotyczą postępowań egzekucyjnych i alimentacyjnych.
Po 10 latach we wszystkich pozostałych sprawach.
 
Zobacz także jakie są rodzaje pełnomocnictw -> KLIK