Księgowanie zwrotu towaru

Jeszcze stosunkowo niedawno zwrot towaru należało zaksięgować w okresie, w którym doszło do jego sprzedaży. Było to stosunkowo problematyczne, ponieważ wymagało znalezienia należytego okresu rozliczeniowego, wystawienia korekty, ponownego wyliczenia podatku i złożenia korekty w urzędzie skarbowym. Aktualnie procedura ta została znacznie usprawniona. Zwrot księguje się w dniu jego dokonania. Tak więc w chwili gdy klient zwraca zakupiony towar, a sprzedawca zwraca mu zapłatę przedsiębiorca powinien natychmiast wystawić fakturę korygującą. Dokument ten księguje się w okresie zgodnym z datą faktury. 
W przypadku kiedy przedsiębiorca w danym miesiącu nie uzyska przychodów jednak wystawi fakturę korygująca wówczas zwieksza swoje koszty. 
 
Zmiany te mają przede wszystkim ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom, dla których wcześniej stosowane rozwiązania były bardzo czasochłonne i skomplikowane. Dzięki wprowadzonym modyfikacjom prowadzenie księgowości stało się znacznie prostsze, a wraz z tym o wiele przyjemniejsze.