KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

 

Wyróżniamy dwa rodzaje księgowości. Pierwsza to jest księgowość pełna, która jest ogólnie bardziej skomplikowana, ale w zamian dostarcza szczegółowych informacji na temat prowadzonej firmy. Druga to księgowość uproszczona, która opiera swoje działanie na podstawowych danych finansowych. Jej celem jest ustalenie zobowiązania podatkowego dla małych przedsiębiorców

 

 

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA:

  • Karta Podatkowa - w tej formie księgowości uproszczonej uiszczana jest stała kwota co miesiąc. Jej wysokość uzależniona jest od ilości mieszkańców, ilości pracowników oraz rodzaju działalności.

  • KpiR – obliczanie podatku tą formą polega na tym, że wszystkie przychody i koszty są sumowane w specjalnej księdze, następnie płaceniu różnicy w przypadku, gdy wynik jest dodatni.

  • Ryczałt ewidencjonowany – w tej formie ustalania podatku płacona jest określona stawka podatku zależna wyłącznie od przychodu. Stawki te są mniejsze od standardowych stawek podatku, a płacimy od tego co sprzedamy, nie zważając na to czy zarobiliśmy.