Kwestia opłat skarbowych

Opłata skarbowa stanowi pewnego rodzaju formę ekwiwalentu za wszelkiego rodzaju czynności organów administracji publicznej, które podejmuje się w sprawach indywidualnych takich, jak np. czynności urzędowe, pozyskiwanie zaświadczeń, uzyskiwanie zezwoleń oraz podobnych dokumentów.

W przypadku Polski, opłaty skarbowe występują w przypadkach takich, jak np.:
- załatwianie różnego rodzaju spraw administracji publicznej,
- dokonywanie czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub wniosku,
- wydawanie zaświadczeń na wniosek osoby zainteresowanej,
- wydawanie zezwoleń, pozwoleń, a także koncesji,
- złożenie dokumentów o udzielenie pełnomocnictwa bądź prokury w zakresie administracji publicznej,
- wydawanie zaświadczeń, bądź zezwoleń.

Gdzie w planie będzie można wnosić powyższe opłaty?
- w kasach odpowiednich organów podatkowych,
- przy dokonywaniu wpłat na organ właściwego organu podatkowego,
- w formie inkasa jeśli rada gminy zarządzi pobór opłaty skarbowej i wyznaczy inkasentów.