Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku jest wysokością dochodu, która nie powoduje obowiązku regulacji podatku dochodowego. Wysokość ta zależy od dochodu osiąganego przez podatnika. Opodatkowana jest dopiero nadwyżka tej kwoty. 
 
Kwota wolna od podatku odnosi się tylko do podatników, których dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych. Nie mogą z niej zatem skorzystać ryczałtowcy, a także przedsiębiorcy, których działalność opodatkowana jest kartą podatkową oraz podatkiem liniowym.  
 
Osoby, których dochody pochodzą z dwóch źródeł muszą mieć na uwadzę, że kwota wolna od podatku przysługuje im tylko z jednego. Jeżeli jednym źródłem dochodu jest własna działalność, a drugim etat wówczas przedsiębiorca musi pamiętać iż w pierwszej kolejności musi rozliczyć działalność.   
 
Z obowiązku składania rocznej deklaracji zwolnione są tylko osoby, które pozbawione są wszelkich dochodów oraz nie prowadzą działalności.