Limit płatności bezgotówkowych od 2017 roku

Limit płatności bezgotówkowych jest maksymalną kwotą brutto jednej transakcji gospodarczej, powyżej której musi ona zostać opłacona w formie bezgotówkowej. Może więc być oplacowana na przykład za pomocą: 

 - polecenia przelewu, 

 - polecenia zapłaty, 

 - zlecenia stałego,

 -  karty debetowej lub kredytowej,

 - czeku rozrachunkowego.

Jeżeli operacja gospodarcza przekraczająca limit płatności gotówkowych została zrealizowana niezgodnie z przepisami, przekazujący pieniędze nie będzie mógł jej ująć w koszty. Nie będzie to jednak dotyczyć otrzymujących kwoty w ten sposób. 

Jeszcze do końca 2016 roku limit płatności bezgotówkowych wynosić będzie 15 000 euro, które należy będzie przeliczyć na złote według odpowiedniego kursu NBP. Natomiast już od 2017 roku limit ten ma być podawany w złotych i wynosić również 15 000. 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny podatek - podatek od sprzedaży detalicznej


Więcej: Kolejny podatek - podatek od sprzedaży detalicznej