Metody rozliczania podatku VAT

Rejestrując siebie lub swoja dzielność jako podatnika VAT przedsiębiorca ma do wyboru dwie metody rozliczanie VAT: kasową i zwykłą inaczej nazywaną ogólną. 
 
Metoda ogólna polega na tym, że podatnicy rozliczają VAT z faktur w okresie przypadającym na datę jej wystawienia i nie jest to w żaden sposób uzależnione od otrzymania należności za wykonanie usługi czy sprzedany towar. Metoda ta sprawdza się tylko jeśli klienci nie spóźniają się z opłatami. 
 
Druga metoda – kasowa, dostępna jest od stycznia 2014 i polega na odprowadzaniu podatku dopiero po otrzymaniu pieniędzy za sprzedany towar lub wykonaną usługę. 
 
Na metodę kasową decydują się zazwyczaj mali podatnicy, wystawiający faktury zazwyczaj z odroczonym terminem płatności, oraz Ci, którzy mają wątpliwości co do terminowości zapłat. 
 
Odroczenie terminu płatności podatku zapewnia firmie płynność finansową oraz zapewnia jej bezpieczeństwo. 
  
Na te metodę nie powinni decydować się Ci, którzy nie są małymi płatnikami, przyjmują zapłatę wyłącznie kartą lub gotówką oraz mają pewność, że otrzymają zapłatę w określonym terminie.