Nielegalne odliczenie podatku VAT

Aby odliczyć podatek naliczony od towarów i usług konieczna jest faktura, na której wyszczególniona zostanie kwota podatku VAT. Niedopełnienie kwestii formalnych określonych w ustawie o VAT skutkuje brakiem możliwości odliczenia tego podatku.
 
Najczęstsze przyczyny braku możliwości odliczenia VAT-u to:
1. Wystawienie faktury przez podmiot nieistniejący
Podmiot nieistniejący to jednostka, która fizycznie nie istnieje, a także podmiot, który został zarejestrowany na podstawie nierzetelnych informacji.
 
2. Czynności niebędące opodatkowane VAT-em
Czynności te nie stanowią podstawy do odliczenia VAT-u nawet jeżeli na fakturze została wyszczególniona kwota VAT.
 
3. Transakcje niezgodne z faktycznym stanem
Stwierdzające czynności, które w rzeczywistości nie zostały wykonane oraz podające kwoty niezgodne z rzeczywistością.
 
4. Faktury wystawiane przez nabywcę bez zgody sprzedawcy
Podmiot, który nabył towar bądź usługę może wystawić fakturę VAT w imieniu wystawcy, jednak wyłącznie gdy wcześniej zawarł z nim umowę dotyczącą wystawiania faktur w imieniu sprzedawcy.
 
5. Faktury bez wskazanej kwoty podatku
Podstawą do odliczenia podatku VAT nie są faktury z odwrotnym opodatkowaniem. Mechanizm ten został zdefiniowany w załączniku 11 do ustawy.