Obniżenie podatku CIT!

Nadchodzi czas na zmiany! Jest szansa, że już od 1 stycznia 2017 roku podatek CIT dla niektórych firm ulegnie obniżeniu. Polski rząd pracuje nad projektem mającym zredukować podatek z 19 % do 15 % dla przedsiębiorstw, których obroty roczne nie przekraczają 1,2 mln EURO. Stawką tą obciążone byłyby również jednostki dopiero zaczynające działalność swojego biznesu. Byłaby to wielka ulga dla wielu przedsiębiorców

 

Zmiany miałyby również doprecyzować pewne luki w systemie podatkowym oraz wyeliminować wątpliwości interpretacyjne. Naszemu prawu podatkowemu z pewnością przyda się kilka doprecyzowań.

 

Obniżenie podatku dochodowego od osób prawnych z pewnością zachęci wiele osób do założenia własnego przedsiębiorstwa. To z kolei przyczyni się do rozwoju gospodarczego Polski. Obecnie zmiana poparta została przez Komitet Stały Rady Ministrów, następnie rozpatrzyć go musi komisja prawnicza i w ostateczności zajmie się tym rząd.