Obsługa kadrowo-płacowa

Przedsiębiorca decydujący się na zatrudnienie w swojej firmie pracownika, musi zdawać sobie sprawę, że przedsięwzięcie to wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji pracowniczej.


W małych firmach właściciele samodzielnie zajmują się dokonywaniem rozliczeń i prowadzeniem dokumentacji. W przypadku firm, które zatrudniają wielu pracowników często konieczne jest stworzenie osobnego działu kadr i płac, który pozwoli zachować porządek w dokumentacji, prowadzić poprawne rozliczenia i ewidencję.

Do podstawowych zadań tego działu należą:

-zgłaszanie, wyrejestrowanie i aktualizacja danych w ZUS

-sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS

-prowadzenie dokumentacji kadrowej

-przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku -pracy

-przygotowywanie list płac

-obsługa umów cywilno-prawnych

-rejestracja w ZUS nowych pracowników, comiesięczne deklaracje ZUS

-przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników,
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu

 

Businessmani, którzy przestają radzić sobie samodzielnie z obsługą działu personalnego zazwyczaj decydują się na zatrudnienie księgowej lub podjęcie współpracy z biurem rachunkowym.