Optymalizacja biznesowa

Optymalizacja biznesowa stała się bardzo popularnym zjawiskiem, a usługi z jej zakresu są oferowane przez ogromne biura księgowe, co prowadzi do sytuacji wręcz patologicznej.
 
Zacznijmy jednak od wyjaśnienia, czym jest optymalizacja biznesowa. 
Służy ona do wynajdywania tak zwanych luk w systemie podatkowych, które pozwalają obejść nawet najbardziej surowe przepisy. W punktu widzenia przedsiębiorcy może wydawać się to bardzo korzystne, gdyż znacznie ogranicza jego należności wobec państwa.
Aby dostrzec problem należy jednak spojrzeć na problem nieco głębiej. 
Podstawową funkcja podatków jest realizacja zadań publicznych. 
 
Optymalizacja biznesowa corocznie uszczupla budżet państwa o miliardy złotych, na czym tracą obywatele. Nowelizacje wprowadzane w polskim prawie podatkowym mają wpłynąć na poprawę sytuacji kraju, jednak wszelkie te działania są niweczone.
Należy zdać sobie sprawę z tego, że podatki stawiane są w interesie publicznym, a ośrodkiem ich tworzenia jest system polityczny.