Pakiet paliwowy

Jak sama nazwa wskazuje “pakiet paliwowy” dotyczy kwestii paliwa. Jednak aby dokładnie przytoczyć jego założenia warto zdać sobie sprawę z tego czym jest dana substancja.
Paliwo to mieszanina, która podczas spalania wydziela ogromne ilości ciepła. Energia ta wykorzystywana jest przez maszyny do produkcji energii mechanicznej oraz do celów grzewczych. 
 
Pakiet paliwowy zakłada, że importer paliwa z innego kraju Unii Europejskiej będzie musiał opłacić od niego podatek VAT, nie później niż po upływie pięciu dni od momentu sprowadzenia go do Polski. 
Zmiany te zostały wprowadzone do życia pierwszego stycznia 2016 roku. 
Za ustawą głosowało 100 % obecnych na posiedzeniu posłów, nikt nie wstrzymał swojego głosu.
Zasadniczym celem pakietu paliwowego jest uszczelnienie poboru VAT. Szacuje się, że działania te przyczynią się ubogacenia budżetu państwa nawet o nawet 2,5 miliardy złotych!
Podstawą do naliczania podatków będzie cena paliwa, którą aktualnie będzie ogłaszać Biuletyn Informacji Publicznej.