Płacenie składek do ZUS - opóźnienie

Przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społeczny za siebie oraz za zatrudnianych w firmie pracowników.

Terminy płacenia składek do ZUS:
- do 5 dnia kolejnego miesiąca w przypadku jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- do 10 dnia kolejnego miesiąca w przypadku osób fizycznych, które opłacają składki wyłącznie za siebie,
- do 15 dnia kolejnego miesiąca w przypadku pozostałych płatników.

W przypadku gdy przedsiębiorca spóźni się z opłaceniem składek, musi liczyć się z naliczeniem odsetek przez ZUS. Naliczanie odsetek zostaje rozpoczęte w następnym dniu po terminie płatności. Odsetki naliczane są do dnia wpłaty składek do ZUS. Odsetek za zwłokę nie trzeba płacić, gdy ich wysokość nie przekroczy kwoty 6,60 zł. Wysokość odsetek za zwłokę wynosi 8% w skali rocznej.

Termin płatności składek:
- zapłata przelewem - dzień wpłacenia składek uważany jest za dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika lub innych instytucji,
- zapłata gotówką - dzień wpłacenia pieniędzy np. w banku lub instytucji płatniczej oznacza dzień pobrania składki przez płatnika lub inkasenta.