Prawo gospodarcze – publiczne oraz prywatne

Prawo gospodarcze określa normy odnoszące się do działalności gospodarczej.

Prawo gospodarcze publiczne określa funkcje państwa w gospodarce, swobodę działalności gospodarczej, regulujące obrót gospodarczy w wymiarze stosunków między państwem a przedsiębiorcami (tzw. administracyjne prawo gospodarcze).

Ten rodzaj prawa gospodarczego informuje o możliwościach interwencji prawa oraz państwa w gospodarkę.

Zasady:

  • wolność gospodarcza;

  • własność prywatna;

Prawo gospodarcze prywatne reguluje stosunki między przedsiębiorcami albo między przedsiębiorcami i konsumentem. Przepisy prywatnego prawa gospodarczego określają m.in.: ustrój i organizację przedsiębiorców (typy i funkcjonowanie spółek), czynności handlowe (w tym zawieranie umów, rodzaje umów, formy czynności prawnych) oraz prawo papierów wartościowych.