Prezenty i wydatki świąteczne – jak je rozliczać?

Okres świąteczny to czas, w którym przedsiębiorcy kupują i otrzymują prezenty od kontrahentów czy organizują firmowe spotkania z
klientami. Poniesione wydatki oraz otrzymane upominki wymagają odpowiedniego ujęcia w ewidencji księgowej przedsiębiorstwa.


Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od osób fizycznych otrzymanie upominku od kontrahenta zaliczane jest jako nieodpłatne świadczenie.
Prezent należy poddać wycenie i wykazać go jako przychód.


Wydatki poniesione w ramach zakupu upominków dla klientów można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności. Mają one na celu
utrwalić pozytywny wizerunek firmy oraz pomóc w nawiązaniu relacji biznesowych. Aby jednak można było uznać prezent dla kontrahenta za
koszt prowadzenia działalności musi mieć on niewielką wartość, być opatrzony logotypem firmy i być przekazany masowo, a nie tylko
wybranym firmom.


Jeśli już w trakcie zakupu upominku dla pracownika znane jest jego przeznaczenie, a prezent to próbka lub przedmiot o niewielkiej wartości
nie trzeba odliczać VATu.