Rozliczenia podatkowe za 2014 rok

Jednym z obowiązków każdego przedsiębiorcy, który zdecydował się rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju jest terminowe składanie rozliczeń, które różnią się od siebie w zależności od formy prawnej prowadzonej przez niego jednostki i formy opodatkowania na jaką się zdecydował.

Podmioty, które w 2014 osiągnęły dochód podlegający opodatkowaniu są zobligowane do rozliczania sięz tytułu należnego podatku dochodowego. Do wywiązania się z tego obowiązku konieczne jest złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej, w wyznaczonym terminie:

- deklaracja PIT – do 31 marca,
- deklaracja CIT – do 30 kwietnia.

Podatnicy mogą korzystać z proponowanych przez państwo, przysługujących im i regulowanych przez przepisy prawa ulg oraz odliczeń. Wykorzystanie odpowiednich rozliczeń daje szansę na obniżenie wysokości należnego podatku dochodowego lub otrzymania zwrotu.

Podczas sporządzanie deklaracji warto skonsultować się z księgowym, który zagwarantuje jej poprawne wypełnienie oraz udzieli
wskazówek dotyczących zastosowania optymalizujące rozwiązania.