Różnice między adwokatem, a radcą prawnym

Adwokat i radca prawny to dwie różne profesje, choć w ostatnim czasie różnice między nimi się zacierają. Mając problem prawny często nie wiemy czy skorzystać z usług adwokata czy radcy prawnego. Przedstawienie obu zawodów może rozwieje nasze wątpliwości.

Adwokat
Zawód ten reguluje ustawa prawo o adwokaturze. Na jej podstawie funkcjonuje samorząd adwokacki, przeprowadza się egzaminy na aplikacje, jak również adwokaci prowadzą działalność gospodarczą.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, w tym:
- udzielaniu porad prawnych,
- opracowywaniu opinii prawnych,
- sporządzaniu projektów aktów prawnych,
- występowaniu przed sądami i urzędami.

Radca prawny
Zawód radcy prawnego regulowany jest przez ustawę o radcach prawnych. Wykonując zawór radca prawny świadczy pomoc prawną.

Podobnie jak adwokat, radca prawny udziela porad, opracowuje opinie, sporządza projekty aktów prawnych, a także występuje przed sądami i urzędami.

Jakie są różnice między adwokatem, a radcą prawnym?

Podstawową różnicą jest fakt, że od lipca 2015 roku obrońcą w sprawie karnej i karnoskarbowej może być tylko i wyłącznie adwokat. Radca prawny może pracować na podstawie umowy o pracę w podmiotach zewnętrznych, przy czym adwokat ma ograniczone możliwości w tym zakresie. Różnica jest również zauważalna w... kolorze żabotów! Radcy prawni w sądzie mają żabot w kolorze niebieskim, adwokaci w zielonym.

Zobacz także: Doradztwo prawne w Krakowie