Składki ZUS 2018

Na rok 2018 przewidziano podniesienie najniższej krajowej do 2 100 złotych brutto. Łącznie ze wzrostem kosztów pracy przewiduje się podwyższenie preferencyjnych składek ZUS, gdyż ich podstawę stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
Preferencyjne składki ZUS 2018 prezentują się następująco:
-składka emerytalna - 122,98 zł (19,52%)
-składka rentowa - 50,40 zł (8%)
-składka chorobowa - 15,44 (2,45%)
-składka wypadkowa - 11,34 zł (1,80%)
-składka na rzecz Funduszu Pracy - przedsiębiorcy, którzy opłacają minimalne preferencyjne stawki ZUS nie regulują tego rodzaju składki. 
 
Preferencyjne składki ZUS przeznaczone są głównie dla osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i obowiązują przez okres 24 miesięcy. Są one znacznie niższe niż składki z tytułu dużego ZUS-u. Przewiduje się jednak, że w 2018 roku okres ten zostanie wydłużony o kolejne 12 miesięcy.