Składki ZUS na początku działalności

Odprowadzanie składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są jednym z obowiązków spoczywających na osobach prowadzących działalność gospodarczą. Nie ma żadnego sposobu na to aby ominąć koszty jakie ponosi się w związku z ZUS, każdy przedsiębiorca musi je odprowadzać.

Przedsiębiorcy, którzy postanowili rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na zgłoszenie jej jaki płatnika składek ZUS mają zaledwie 7 dni do momentu uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). Konieczne jest wypełnienie i przedłożenie odpowiedniego wniosku w oddziale ZUS. Jeśli wszystkie dochody pozyskuje się z tytułu prowadzonej działalności alby zgłosić działalność do ZUS należy wyplenić formularz ZUS ZUA , jeśli natomiast składki opłacać będzie osoba zatrudniająca przedsiębiorcę konieczne będzie złożenie wniosku ZUS ZZA. Przez pierwsze 24 miesiące, prowadzenia firmy można skorzystać z opcji tak zwanego „małego ZUSu”, który gwarantuje obniżenie wysokości odprowadzanych składek do ok 400-500 zł, przy czym pełny ZUS to co miesięczne opłaty rzędu 1000-1100zł. Po upływie 2 lat jednak nie będzie sposobu na obniżenie kosztów ponoszonych w związku z tymi składkami.