Sprawozdanie finansowe- poprawność

Często mamy wątpliwości, czy nasze sprawozdania są prawidłowe. Zawsze powinniśmy zacząć od zrobienia inwentaryzacji i jej całkowitego rozliczenia. Następnie Naszym obowiązkiem jest przeprowadzenie ostatecznej weryfikacji “przed sprawozdawczej”, aby mieć pewność, że wszystkie ważne informacje dotyczące roku poprzedniego, zostały odniesione w jego poczet. Jeśli wszystko wydaje się być prawidłowe, przygotowujemy sprawozdanie finansowe. Wtedy musimy pamiętać o kilku zasadach:

  1. musi wystąpić zgodność poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego z ewidencją księgową,

  2. w “Bilansie” zawsze AKTYWA = PASYWA,

  3. fundusz A.I. zawsze musi się równać funduszowi z pozycji V,

  4.  wynik finansowy netto A.II. zawsze musi równać się temu z pozycji III. oraz z pozycji N.

 Jeśli te elementy będą się zgadzać, to sprawozdanie powinno być prawidłowe.