Sprzedaż mieszana

Sprzedaż mieszana to jednoczesna sprzedaż towarów i usług zwolnionych z VAT oraz opodatkowanych na zasadach ogólnych. 

Przepisy ustawy o VAT mówią, że prawo do odliczenia podatku VAT związanego ze sprzedażą opodatkowaną. Oznacza to iż przedsiębiorcy mogą odejmować podatek od sprzedaży. 

Osoby prowadzące sprzedaż mieszaną muszą dzielić wydatki związane z działalnością na trzy grupy:
1. Zakupy powiązane tylko ze sprzedażą zwolnioną.
2. Zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną.
3. Zakupy, które mogą służyć obu rodzaju sprzedaży. 

Wydatki z pierwszej grupy nie pozwalają w ogóle rozliczać VAT, a z drugiej są do tego zobowiązane. VAT z trzeciej grupy rozlicza się według współczynnika, który oblicza się według proporcji sprzedaży opodatkowanej do całości sprzedaży. Proporcje ustala się jako stosunek sprzedaży opodatkowanej do wysokości całej sprzedaży, która wykonał przedsiębiorca. 

Rzeczywistą porcję podatku można obliczać po zakończeniu roku podatkowego.