System Teleinformatyczny Krajowej Izby Rozliczeniowej

STIR, czyli system teleinformatyczny krajowej izby rozliczeniowej to układ algorytmów analizujących dostarczane przez banki i inne instytucje związane z finansami dane dotyczące przedsiębiorców.

Został on wprowadzony w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Jego zadaniem jest również ułatwienie wymiany informacji między sektorem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS).
 

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat Krajowej Administracji Skarbowej, w skrócie KAS - zachęcamy do przeczytanie jednego z naszych poprzednich wpisów - KLIKNIJ TUTAJ
 

System informatyczny krajowej izby rozliczeniowej ma uniemożliwić przestępcom wykorzystywanie sektora finansowego między innymi do transferu środków pochodzących z wyłudzeń skarbowych, ukrywania relacji transakcyjnych czy unikania zapłaty należnych danin.

Rząd uważa, że dzięki wprowadzonej ustawie, dotyczącej STIR, w ciągu dziesięciu najbliższych lat budżet może zyskać około 50 miliardów złotych.
 

Należy jednak zaznaczyć, że podatnicy, którzy nie dokonują kilkunastu przelewów i przelewów zwrotnych między tymi samymi podmiotami, w krótkim czasie, nie powinni się obawiać wdrożenia STIR.