ULGA NA START

Od 30 kwietnia bieżącego roku, osoba, która zakłada działalność gospodarczą może nie opłacać składek ZUS przez 6 miesięcy, nie jest to jednak obowiązek, a jedynie przywilej - skorzystanie z tej możliwości jest dobrowolne. 

Decydując się na “ulgę na start” przez okres 6 miesięcy, przedsiębiorstwo jest zwolnione z płacenia składek ubezpieczeń społecznych, natomiast po upływie tego okresu wchodzi na 24 miesięce na tak zwany Mały ZUS. KIedy przedsiębiorcy skończą się możliwości związane z opłacaniem niższych składek ubezpieczeń społecznych, wchodzi on na "pełny" ZUS. 

Kto może skorzystać z ulgi? Każdy nowy przedsiębiorca lub osoba, której ostatnia działalność gospodarcza została zamknięta 60 miesięcy temu.

Trzeba jednak zaznaczyć, że korzystając z opisanej ulgi traci się zasiłek chorobowy, ze względu na nieopłacanie składek społecznych. Przywilej nie zwalnia ze składki zdrowotnej, którą w tym wypadku trzeba płacić obowiązkowo.
Zawieszenie działalności gospodarczej nie zatrzymuje czasu trwania “ulgi na start”.