Uwaga! Ministerstwo Finansów może zablokować Twoje konto firmowe!

Najnowsza wersja projektu dotyczącego STIR (Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej) zakłada możliwość zablokowania konta firmy w sytuacji zaistnienia podejrzenia, że może ona wykorzystać system bankowy lub SKOK do oszustwa podatkowego.

Podejmowane działania mają na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych i stanowią kolejny duży krok w związku z trwającym procesem uszczelniania systemu VAT.

Przygotowany projekt zakłada możliwość zablokowania firmowego konta na okres nawet 72 godzin jeśli tylko pojawią się informacje, że właściciel firmy wykorzystuje działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego.

W projekcie znalazły się również zapisy, które zakładają uruchomienie STIR czyli systemu, za pomocą którego instytucje finansowe będą miały możliwość przesyłania do izby rozliczeniowej i KAS informacji o transakcjach i rachunkach firm. Projekt przewiduje również opracowanie wskaźnika ryzyka wykorzystywania danego konta do oszustw skarbowych.

Dokument zakłada także stworzenie e-wykazu podmiotów niezarejestrowanych w systemie płatników VAT lub z niego wykreślonych oraz udostępnianie tych dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej MF.